O Poznaniu piszą dla nas

Nowości w sklepie internetowym
Discover Poznań
Discover Poznań

29,00 zł

szt.
Produkt dnia
Pocztówki w etui POWSTANIE WIELKOPOLSKIE
Pocztówki w etui POWSTANIE WIELKOPOLSKIE

7,00 zł

Cena regularna: 10,00 zł

Najniższa cena: 9,00 zł
szt.
Worek plecak - Niech żyją fyrtle!
Worek plecak - Niech żyją fyrtle!

45,00 zł

Cena regularna: 52,00 zł

Najniższa cena: 52,00 zł
szt.
Kubek termiczny czarny – Ikony Poznania
Kubek termiczny czarny – Ikony Poznania

55,00 zł

Cena regularna: 66,00 zł

Najniższa cena: 66,00 zł
szt.
Bądź na bieżąco
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Polityka prywatności

Polityka prywatności  Wydawnictwa Miejskiego Posnania

1.  Administrator danych

 1. Wydawnictwo Miejskie Posnania, ul. F. Ratajczaka 44 realizuje politykę ochrony danych osobowych przewidzianą w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „rozporządzeniem”.
 2. Administratorem Państwa danych jest Wydawnictwo Miejskie Posnania z siedzibą w Poznaniu, ul. F. Ratajczaka 44, 61-728 Poznań, samorządowa instytucja kultury, wpisana do rejestru instytucji kultury prowadzonym przez Wydział Kultury Urzędu Miasta Poznania pod numerem RIK XV.
 3. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: iod@wm.poznan.pl.
 4. Przykładając dużą wagę do ochrony Państwa prywatności. Pragniemy zapewnić,  że traktujemy Państwa dane ze starannością i uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

2. Podstawa, cel i zakres przetwarzanych danych

 1. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art.6 ust. 1 lit. f, jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Wydawnictwo.
 2. Danymi osobowymi są informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej; Dane osobowe zbierane przez Wydawnictwo Miejskie Posnania  obejmują:
  − imię, nazwisko, dane adresowe, nip, regon, pesel, numer telefonu, adres email, adres IP. 
 3. Przetwarzaniem jest operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 4. Zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 5. Naruszenie ochrony danych osobowych oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 6. Dane osobowe zbierane są w celach:
  − realizacji umowy zawartej z Wydawnictwem Miejskim Posnania i na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody,
  − marketingowych, tj. informowanie o akcjach promocyjnych, udział w konkursach, informatory newsletter o ile Klient wyraził na taki cel odrębną zgodę,
  − rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń,
  − prowadzenia konta użytkownika.
 7. Dane osobowe przekazywane są dobrowolnie. Zgoda wyrażana jest elektronicznie i może zostać odwołana w każdym czasie poprzez przesłanie wiadomości na adres: iod@wm.poznan.pl. Informujemy, że brak zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy może spowodować, że zamówienie nie zostanie zrealizowane. Osoba, której dane dotyczą ma prawo cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Cofnięcie zgody może być wyrażone w dowolnym momencie, przy czym nie wpływa ono na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Dane osobowe dla celów wykonania umowy handlowej będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym umowa sprzedaży została zawarta, a dane wykorzystywane w celach marketingowych, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, prowadzenia konta użytkownika do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
 9. Dane osobowe przetwarzane będą przez osoby upoważnione przez administratora danych osobowych oraz (w oparciu o szczegółowe umowy) podmioty realizujące na rzecz Wydawnictwa Miejskiego Posnania usługi informatyczne, pocztowe, doradcze.
 10. Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany. Otrzymujemy je od partnerów i przekazujemy do operatorów informatycznych, logistycznych w celu realizacji umowy i/lub informowania o postępie realizacji umowy.

3. Uprawnienia Użytkowników w zakresie danych osobowych

 1. Wydawnictwo Miejskie Posnania  zapewnia Użytkownikom przekazującym dane osobowe realizację uprawnień wynikających z rozparzenia, w tym również prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Wydawnictwo Miejskim Posnania jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@wm.poznan.pl
 3. Zgodnie z RODO, w przypadku nieprawidłowego przetwarzania danych, Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego PUODO (Urząd Ochrony Danych Osobowych).

4. Odbiorcy danych

 1. Dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom świadczącym dla Wydawnictwa Miejskiego Posnania usługi związane z realizacją oznaczonych celów.
 2. Twoje dane przekazujemy do:
  − firm hostingowych, które udostępniają nam swoje serwery,
  − dostawcom narzędzi wykorzystywanych w celach marketingowych lub analitycznych (wyłącznie za  wyraźną zgodą użytkownika)
  − dostawcom narzędzi do wysyłania wiadomości e-mail,
  − osobom współpracującym z nami na podstawie umów cywilnoprawnych,
  − dostawcom usług internetowych np. Google,
  − dostawcom oprogramowania do obsługi klientów lub potencjalnych klientów,
  − dostawcy platformy płatniczej,
  − firmom świadczącej usługi kurierskie lub pocztowe.

 5. Przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. W ramach korzystania przez Administratora z narzędzi wspierających jego bieżącą działalność udostępnianych np. przez firmę Google, Dane Osobowe Klienta mogą być przekazywane do państwa spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) lub innego państwa, w którym podmiot z nią współpracujący utrzymuje narzędzia służące do przetwarzania Danych Osobowych przy współpracy z Administratorem. Odpowiednie zabezpieczenia przekazywanych Danych Osobowych zostały zapewnione poprzez Administratora poprzez zastosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej oraz umów powierzenia danych do przetwarzania, spełniających wymogi RODO. W przypadku przekazywania danych z Europy do USA niektóre podmioty tam zlokalizowane mogą dodatkowo zapewniać odpowiedni stopień ochrony danych w ramach tzw. programu Privacy Shield.

6. Cookies i dane eksploatacyjne

 1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie użytkownika odwiedzającego strony Wydawnictwa Miejskiego Pasnania, Sklepu Internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzystasz odwiedzając nasz Sklep Internetowy). Szczegółowe informacje dot. Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj:
  http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
 2. Wydawnictwa Miejskiego Posnania przetwarza dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony internetowej oraz Sklepu Internetowego w następujących celach:
  − identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych i pokazywania, że są zalogowani,
  − zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia,
  − zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet lub danych logowania do Sklepu Internetowego,
  − dostosowywania zawartości stron internetowych oraz Sklepu Internetowego do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Sklepu Internetowego
  − prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego oraz badania potrzeb Usługobiorców, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Usługobiorcy.
 1. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies na Twoim komputerze – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego (przykładowo niemożliwym może okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia).
 2. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej .
 3. Usługodawca zbiera również dane eksploatacyjne (tzw. logi – adres IP, domena), które przechowywane są przez czas nieokreślony i wykorzystywane do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu stronami Internetowymi, Sklepem Internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę Sklepu Internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.

Zgodnie z wymogami ustawodawcy informujemy, że nasz sklep znajduje się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl